Säkerhetschef

Säkerhetschef

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Säkerhetschef
Arbetsgivare:
Söderenergi Aktiebolag
Placeringsort:
Södertälje
Ansökningstid:
23.06.2023

Kontakta konsult

Kristina Peltola

Recruitment Consultant

Thomas Lindquist

Founder/CEO
Söderenergi är ett företag med ett starkt miljö- och klimatengagemang som är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Med Söderenergis miljötjänst energiåtervinner vi återvunna och förnybara bränslen, och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Våra 150 engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare bidrar till att vi uppfattas som innovativa och branschledande. 
Vi är stora nog för att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och lagom små för att skapa en familjär känsla. Söderenergi söker utvecklingsorienterade människor med olika kunskaper, insikter och bakgrund, särskilt personer med teknisk förmåga och modet att ställa krav på sin omgivning i enlighet med företagets värderingar.
 

Nu har vi en mycket spännande och intressant roll som Säkerhetschef!
Söderenergis verksamhet spelar en viktig roll i det cirkulära samhället, i energisystemet och som en samhällsviktig funktion. 
Vår produktion har stor betydelse för regionens värmeförsörjning vilket innebär att Söderenergi lyder under säkerhetsskyddslagen med Igelstaverket i Södertälje som skyddsobjekt.

DIN FRAMTIDA ROLL

Som Säkerhetschef på Söderenergi är ditt huvudsakliga ansvar att leda och samordna säkerhetsarbetet inom bolaget. Du ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande nivå av säkerhet inom våra anläggningar, system, datanätverk och andra skyddsvärda komponenter, inklusive information. Dessutom har du ansvar för att hantera relationerna med intressenter, såsom myndigheter, ägarkommuner, systerbolag, kunder och leverantörer. Du rapporterar till VD och sitter med i ledningsgruppen. 

Ditt arbete omfattar att säkerställa efterlevnad av säkerhetsrelaterade lagar, inklusive GDPR, och att hantera incidenter. Som Säkerhetschef fattar du beslut i säkerhetsrelaterade frågor och ser till att säkerhetsarbetet är koordinerat. Du är också ansvarig för att hålla policyer, riktlinjer och rutiner relevanta och aktuella.
En viktig del av din roll är att kontinuerligt utveckla säkerhetsarbetet tillsammans med vår interna Säkerhetskommitté och andra delar av bolaget. Du har även övergripande ansvar för bolagets kris- och kontinuitetsplanering.

Utöver dessa huvudsakliga ansvarsområden har du även andra uppgifter, såsom att vara ordförande och sammankallande i säkerhetskommittén, rapportera till företagets ledningsgrupp, ansvara för långsiktig utveckling av säkerhetsarbetet, genomföra säkerhetsrevisioner, hantera analys och bedömningar baserat på säkerhetsrevisioner, utarbeta och genomföra kort- och långsiktiga åtgärdsplaner. Du har också ansvar för incidentrapportering till myndigheter och berörda parter samt för dialog med myndigheter och nätverkande inom energibranschen.


DIN PROFIL
 
För att passa in i rollen som Säkerhetschef på Söderenergi ser vi att du har flerårig erfarenhet inom säkerhetsområdet, inklusive säkerhetsskydd, informationssäkerhet, kris- och incidenthantering, personsäkerhet och egendomsskydd. Det är önskvärt att du har en akademisk examen och att du har en strukturerad arbetsmetodik. Du bör vara skicklig på dokumentation och ha utmärkta kommunikationsfärdigheter både i tal och skrift.
För att trivas i rollen bör du vara relationsorienterad med hög integritet. Som företagets ansikte utåt i säkerhetsfrågor är det viktigt att du kan skapa och underhålla långsiktiga relationer över tid. Du bör också vara självgående, ha en stark drivkraft och ta eget ansvar.


VI ERBJUDER DIG

Söderenergi är ett kommunalägt bolag med stort fokus på att leverera goda resultat och bidra till samhällsnyttan och en förbättrad miljö i nutid och för framtida generationer. Bolaget genomsyras av en familjär stämning och en stark vilja och driv till ständig förbättring. Bolaget vilar på starka värdegrunder och du kommer att arbeta med engagerade och kunniga kollegor i ett bolag som ligger i framkant. 

Intresserad?

Ansök redan idag!
Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens utgångsdatum.
Söderenergi värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Söderenergi samarbetar med Talentor Sweden i den här rekryteringen. För mer information om rollen, kontakta Kristina Peltola - kristina.peltola@talentor.com +46 73-994 88 41 eller Thomas Lindquist -  thomas.lindquist@talentor.com +46 704 53 13 53

Talentor Sweden
Talentor Sweden AB tillhandahåller Sveriges företag med kompetenta chefer och specialister genom exekutive search och annonserad rekrytering. Genom våra nätverk och grundlig research hittar vi kandidater som överträffar våra kunders krav och behov. Talentor hjälper kunder i 30+ länder runt om i världen. För oss är jämställdhet och mångfald ett hedersord och vi ger inte upp förrän vi har hittat marknadens absolut bästa kandidater! För mer information, se www.talentor.com


 

Kontakta oss gärna

Kristina Peltola

Recruitment Consultant

Thomas Lindquist

Founder/CEO

Sök tjänsten