Rekrytering, interim- och konsulttjänster till den offentliga sektorn

Vi har en djup förståelse för våra offentliga kunders behov, och känner till lagstiftning och regelverk mycket väl, både för anställningar och temporära behov.

Rekrytering

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln till en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. Vi har ett stort fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering i alla våra processer. Genom kompetensbaserade metoder säkerställer vi att alla rekryteringar är genomlysta ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi ägnar tid och resurser till att förstå den offentliga verksamhetens kompetensbehov, och anpassar rekryteringsprocessen till det enskilda uppdraget. Vi erbjuder:

  • Rekrytering A – Ö: Vi stöder den offentliga verksamheten genom hela rekryteringsprocessen, från kravspecifikation och jobbannons till intervjuer, testning, bakgrundskontroll och anställning.
  • Executive search: Vi använder vårt gedigna kontaktnätverk till att hitta de bästa kandidaterna för rollen.
  • Tester av kandidater: Vi använder DNV-certifierade tester för att bedöma kandidaternas lämplighet för rollen. Vi erbjuder ett brett urval av tester, såsom begåvningstester, personlighetstester, språktester samt tester för motivation och värderingar.
  • Second opinion: Vi säkerställer, som objektiv tredje part, kvalitet i rekryteringen genom att medverka i slutskedet av processen och bidrar till ytterligare perspektiv och infallsvinklar avseende kandidatens lämplighet för den aktuella rollen.

Interims- och konsulttjänster

Har verksamheten stor tillväxt, ett förändringsbehov eller andra akuta utmaningar? Våra erfarna, drivna konsulter kommer snabbt in och avlastar er, oavsett om det gäller det operativa eller strategiska arbetet. Anlitar du oss, får du konsulter av hög kvalitet, med känsla för människan, tekniken och affärer.

Genom många års erfarenhet av rekryteringar både i Sverige, Norge och internationellt har vi etablerat ett gediget nätverk inom många branscher. Genom kontinuerlig kontakt med våra kandidater är vi väl förberedda och tillgängliga för både kortare och längre konsultuppdrag när behovet väl dyker upp.

Prata med oss om rekrytering!

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss gärna

Thomas Lindquist

Founder/CEO

Kristina Peltola

Recruitment Consultant