Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER OCH ANVÄNDARE, ETC

Introduktion:

Vi är angelägna om, och åtar oss att skydda, integriteten för våra kunder och besökare på vår webbplats. Nedan följer en förklaring av hur och varför vi samlar in data om våra kunder och användarna av vår webbplats, samt i vilket syfte vi använder denna information.

Vi använder cookies på vår webbplats. Förutsatt att dessa inte är strikt nödvändiga för att webbplatsen eller våra tjänster ska fungera kommer vi alltid att be om ditt samtycke innan vi placerar cookies/informationshanterare i din webbläsare.

Vår webbplats innehåller ett integritetscenter som påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter och cookies. Genom att använda integritetscentret kan du styra hur du vill att vi ska behandla dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen:

Capus AB, VD Thomas Lindquist, ansvarar för behandlingen av information som kan kopplas till dig som privatperson.

Vad är syftet:

Vårt mål är att vara marknadens ledande leverantör av rekrytering av chefer och specialister. Vi använder informationen för att ge dig, som kund eller kandidat, den bäst anpassade lösningen vi kan erbjuda.

Vi skräddarsyr vårt arbete för att effektivisera och förbättra vår rekryteringsprocess. Under rekryteringsprocessen samlar vi in ​​samma information som en potentiell arbetsgivare från en arbetssökande.

Den information som samlas in om dig används för tekniska, analytiska, lagstadgade och marknadsförings- och kundrelaterade ändamål:

 • Att fullgöra avtal med kunder och våra användare, inklusive att leverera de tjänster som efterfrågas och hantera kund- eller användarrelationen
 • För att förbättra webbplatsens funktionalitet, användarupplevelse och innehåll samlar vi in ​​och analyserar data om ditt och andra användares beteende.
 • För att kunna förse dig med relevanta erbjudanden, anpassat innehåll i andra kanaler och annonsnätverk, som Facebook och Google, använder vi cookies som utfärdats av tredje part.
 • Kunna komma i kontakt med dig i samband med erbjudanden eller marknadsföring av våra produkter eller tjänster.

Vad är den rättsliga grunden?

Integritetspolicyn är baserad på lagstiftningen i Sverige, där Capus har sitt säte. Sekretess är en hörnsten i svensk lag, som är inskriven i både grundlagen och speciallagar. Reglerna handlar främst om att du har rätt till integritet och att bestämma över dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan kopplas till en individ. Det kan vara en persons namn, bostadsort, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Dessutom kan det finnas information om ditt beteendemönster, till exempel vilka annonser du har tittat på och sökt efter.

Vilka personuppgifter behandlas?

För en fullständig översikt över vilken data och alla cookies vi behandlar, se ”Visas informationen till tredje part?”. I övrigt finns här exempel på andra personuppgifter vi behandlar.

 • Namn/efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Personnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Samtycke
 • Syfte
 • Meddelanden
 • IP-adresser

Varifrån hämtas informationen?

När du är kund eller användare hos oss kommer vi i huvudsak att samla in personuppgifter om dig från dig själv, inklusive i den mån detta är nödvändigt för att följa vårt avtal med dig och gällande regelverk.
Huvudsyftet med vår insamling, registrering och behandling av personuppgifter är att hantera, administrera och följa upp dig som kund, användare och intressent på bästa möjliga sätt.

När du använder vår webbplats, inklusive att själv fylla i information i vår webbläsare eller i våra applikationer, kommer vi att behandla personuppgifter om dig. När du besöker vår webbplats registrerar vi även information om dig och din aktivitet i en så kallad cookie, och i vissa fall din IP-adress. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsares interna minne. Vi samlar också in och lagrar information från alla beställningar och kontaktformulär du själv fyller i.

Vi samlar in och använder information du ger oss när du söker en tjänst hos oss eller skickar in en allmän förfrågan, det vill säga information från registrering av din CV-profil och uppdateringar av denna profil via ”min sida”. Om du söker en tjänst eller registrerar din profil genom funktionen ”Sök med LinkedIn” eller funktionen ”Sök med jobbreg” kommer systemet att hämta tillgänglig information från din profil i tjänsten du autentiserar med, och denna information lagras sedan på din profil. Likaså om du kontaktar oss via vår hemsida, LinkedIn, vår ansökningsportal eller kontaktar oss på annat sätt.

Du kan läsa mer om vår cookie policy här.

Är det frivilligt att lämna informationen?

Att tillhandahålla personlig information till oss är frivilligt och du är inte skyldig att tillhandahålla oss personlig information. Men om vi ska kunna hantera dig som kund eller användare av våra tjänster, och hålla dig informerad om våra tjänster och produkter, behöver vi inhämta och lagra viss information. Första gången du besöker vår webbplats får du möjlighet att godkänna eller avvisa användningen av onödiga cookies. Om du använder våra beställnings- eller kontaktformulär lagrar vi informationen tills uppgiften är löst. Blir du kund hos oss kommer vi att lagra det så länge köplagen kräver det.

Lämnas informationen till tredje part?

För att ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats, samt relevant marknadsföring i andra kanaler som Facebook och Google, använder vi cookies som utfärdats av tredje part.

Nedan hittar du en översikt över alla tredjepartscookies/informationscookies som används på denna webbplats, vilken data de samlar in och deras syfte.

Google Analytics

Data som samlas in:

Anonym: Annonsvisningar, analys, webbläsarinformation, cookiedata, datum/tid, demografisk data, hårdvara/programtyp, internetleverantör, interaktionsdata, sidvisningar.

Synligt: IP-adresser, Unik enhet, sökhistorik, platsbaserad data.

Syfte:

Dessa cookies används för att hjälpa oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att tillhandahålla information om de besökta områdena, tiden och eventuella problem som uppstått, såsom eventuella felmeddelanden. Detta hjälper oss att förbättra prestandan på våra webbplatser. För mer information besök Google Analytics

Facebook för utveckling

Data som samlas:

Anonym: annonsvisningar, analys, webbläsarinformation, cookies, datum/tid, demografisk data, typ av hårdvara/mjukvara, internetleverantör, interaktionsdata, sidvisningar.

Synligt: Namn, adress, telefonnummer, e-post, inloggning, unik enhet.

Syfte:

Dessa cookies används för att leverera relevanta annonser, förstå hur du engagerar dig i våra digitala reklamkampanjer och förstå hur du rör dig mellan vår webbplats och Facebook. De låter oss förstå och utvärdera klick på våra annonser så att vi kan förbättra kampanjer och vår webbplats. Här kan du läsa mer om Facebooks riktlinjer.

Hur raderas och arkiveras informationen?

Som registrerad i systemet har du rätt att kräva åtkomst, rättelse och radering enligt beskrivning i kapitel III i personuppgiftsförordningen. Kravet ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar.
Om du vill återkalla ditt samtycke görs detta genom att ta bort din egen profil. Som kandidat kan du när som helst ta bort din egen profil från ”Din profil” i systemet eller så kan du kontakta Capus för hjälp med detta.

Från din profil kan du även ändra den information du har angett på din profil i systemet.

Om du vill ha tillgång till information som Capus har om dig, eller om du har frågor eller förslag angående vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta din kontaktperson hos oss eller via e-post till kontakt@capus.se.

Kontaktpunkt Sparad Lagringstid
Kontakta oss Databas i WordPress och mail Om en kundrelation inte upprättas kommer denna att raderas inom 12 månader
Jag vill ha mer information Databas i WordPress och mail Om en kundrelation inte upprättas kommer denna att raderas inom 12 månader
Alla tredjepartscookies 12 månader


Vilka rättigheter har den registrerade och vilket lands lagstiftning gäller?

Du har rätt att kräva tillgång, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet.

Du kan läsa mer om innehållet i dina rättigheter på den svenska datatilsynens webbplats, Integritetsmyndigheten: www.imy.se 

Frågor eller önskemål om tillgång till uppgifter som registrerats om dig eller utövande av andra rättigheter kan ställas till vår kontaktperson nedan.

För att utöva dina rättigheter, vänligen skicka ett mail till vår kontaktperson. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter hos oss. Vi gör detta för att vara säkra på att vi bara ger åtkomst till dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta vår kontaktperson (se kontaktuppgifter nedan).

Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid mot regelverket kan du även lämna in ett klagomål till den svenska datatilsynet Integritetsmyndigheten, imy@imy.se

Du hittar information om hur du kontaktar det svenska datatilsynet på Integritetsmyndighetens hemsida: www.imy.se

Hur säkras informationen?

I vår behandling av dina personuppgifter har vi stort fokus på säkerhet och kontroll relaterad till registrering och behandling av uppgifterna.

Vi arbetar systematiskt med att ta hand om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst och användning, samt från att förstöras eller raderas. Vi bedömer löpande risken för fel och avvikelser i våra säkerhetssystem och rutiner.

Data lagras på säkra servrar som uppfyller standardkraven för IT-säkerhet. Tillgång till personuppgifter är reglerad och begränsad till våra anställda och partners som har ett behov. De som har tillgång har skrivit på ett sekretessavtal.

När du kommunicerar med oss ​​via våra webbplatser är all kommunikation baserad på SSL. Secure Sockets Layer (SSL) är kryptografiska protokoll som säkerställer att all kommunikation via webbplatsen är säker. Informationen du lämnar efter dig kommer att lagras på säkra servrar bakom en brandvägg som uppfyller våra säkerhetskrav.

Kontaktinformation:

Kundens namn: Capus AB

Adress: Repslagargatan 15b, 118 46 Stockholm

Org. nr.: 556659 – 7828

Thomas Lindquist

kontakt@capus.se

-46 856 005 700

Vill du bli raderad från vår databas? Ladda ned vår begäran om radering. Du kan även logga in på din profil i vårt rekrutteringssystem.