Om Capus

Capus är ett av Nordens ledande rekryteringsföretag och förser svenska och internationella företag med chefer och specialister på mellan- och övre ledningsnivå. Bolaget består av erfarna konsulter, en av marknadens största research- & analysavdelningar samt en intern marknadsavdelning.

Kontakta oss

Om oss

Capus är ett av Nordens ledande rekryteringsföretag som förser svenska och internationella företag med chefer och specialister på mellan- och övre ledningsnivå. Vi levererar en kvalitetssäkrad, effektiv process och med hjälp av vår professionalism och höga servicenivå, har vi som målsättning att skapa ett långsiktigt samarbete med samtliga av våra kunder. Vi verkar inom flertalet olika branscher där vi inom områdena rekryterar till både större och mindre aktörer, och erbjuder förutom rekrytering även interims- och konsultösningar på alla olika nivåer.

Vilka är vi

Capus består av flertalet konsulter med lång erfarenhet inom branschen med en stark passion för att hjälpa företag att bygga hållbara och framgångsrika team. Vårt fokus ligger på att erbjuda högkvalitativ service och skapa långsiktiga relationer och vi har en stark tro på att en framgångsrik rekrytering handlar om mer än att bara hitta någon som passar på papperet. Genom ett tätt och nära samarbete med våra kunder, gör vi allt för att förstå deras organisation, kultur och framtida mål för att på bästa sätt skapa oss förutsättningar till att hitta kandidater som inte bara har rätt kvalifikationer, utan också passar in i företagets värderingar och arbetsmiljö.

Våra processer

Förutom vårt lokala kunnande kring marknaden har vi ett starkt nätverk för att identifiera och attrahera de bästa kandidaterna. Vårt team av erfarna rekryteringskonsulter är specialiserade på att hitta och attrahera toppkandidater inom en mängd olika branscher och funktioner där vi använder en noggrann och strukturerad process för att matcha våra kunders kravspecifikationer med kandidaternas kompetenser och erfarenheter. Vi kombinerar högteknologiska sökprocesser med moderna kommunikationskanaler och individuellt kandidatstöd där vi garanterar våra kunder en snabb, transparant och välstrukturerad process och rapportering. Vår ambition är att vara en förebild i branschen med hög kvalitet på vår search, headhunting och rekryteringsprocesser.

Globalt samarbete och nätverk

Sedan 2009 har vi tillhört Talentor International-nätverket och kan därmed erbjuda våra tjänster både nationellt- som internationellt. Talentor är ett tätt, sammanknutet nätverk bestående av kompetenta medarbetare över hela världen där vår verksamhet är ledande inom search och sträcker sig över fler än 35 länder över fyra olika kontinenter. Vi arbetar nära våra internationella partners för att upprätthålla samma kvalitetsstandarder var än våra kunder behöver hjälp i världen. Läs mer på Talentors hemsida här.

Transparant, pålitlig, hållbar

Våra kärnvärden utgör en stor del och sätter standarden för vår verksamhet och vår företagskultur. Vid varje interaktion med oss strävar vi efter att erbjuda en upplevelse präglad av professionalism och transparens, samt att skapa relationer som är långsiktiga och hållbara. Vi är hängivna att ständigt utvecklas och att utmana oss själva, vår bransch och våra relationer.

Capus strävar efter att vara en ledande aktör inom etiska frågor och tar ansvar för din säkerhet hos oss. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där alla kan känna sig trygga i relationen till oavsett om du är kund- eller kandidat.

Värdeskapande rekrytering

Vi levererar kvalitetssäkrade och effektiva rekryteringar av chefer, ledare och specialister. Vår kundportfölj representerar ett tvärsnitt av svenska och norska privata och offentliga verksamheter. Vi har gedigen erfarenhet av att rekrytera till tjänster inom ett flertal områden i hela Sverige och Norge, till exempel:

Varför välja Capus?

Kvalitet

Capus är certifierat i ISO 9001:2015 – kvalitetsledningssystem. Vi arbetar medvetet för att ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster, system och rutiner. Alla våra tjänster utförs i enlighet med gällande regelverk.

Att vara en trygg partner kräver också bra system och rutiner för säkerhet, diskretion och sekretess. Vi gör därför regelbundna kontroller för att säkerställa att detta tas om hand i alla våra tjänster.

Vår metodik kan alltså sammanfattas som en kombination av gedigen erfarenhet och professionell förankring. Capus siktar på att alla anställda ska bli certifierade i det DNV GL-certifierade testverktyget AON (Cut-e). Vi har en egen professionell ansvarig för provning och urval som säkerställer kvalitet i alla led.

Auktoriserad HR-konsult

Capus är genom HRK auktoriserad HR-konsult. Fördelarna med auktoriserade företag är:

  • Borgar för hög kvalitet och professionalism i uppdragsutförandet
  • Använder vetenskapligt granskade metoder och arbetssätt
  • Är ekonomiskt stabila företag
  • Följer högt uppställda etiska krav
Säkerhet

Arbetet med säkerhet och integritet är en viktig del av vårt kvalitetssäkringssystem. I Capus finns en hög nivå av IT-säkerhet. Vi är GDPR-kompatibla och är skyldiga att säkerställa sekretessen för kunder och kandidater, samt att kunna dokumentera adekvat och lagstadgat säkerhet för all fysisk och elektronisk information.

Vi har strikta besöksrutiner som inkluderar passerkontroll och separata väntrum. Att ta hand om alla våra besökare är viktigt.

Alla kan känna sig trygga i sin relation med oss.

Etik

I Capus lägger vi stor vikt vid att vara en trygg partner för våra kunder och kandidater. Vi har därför tagit fram etiska riktlinjer som ett sätt att säkerställa fokus på integritet och en hög etisk standard.

Våra tjänster utförs alltid i enlighet med gällande regelverk. I alla våra rekryteringsprocesser arbetar vi för att skapa ömsesidigt förtroende, säkerställa integritet, säkerhet och kvalitet i alla led.

Vi har intagit en nolltolerans mot diskriminering. Det pågår ett löpande attitydarbete inom alla aspekter av socialt ansvar och regelefterlevnad på Capus. Vi är måna om att främja jämställdhet och mångfald.

Internt hålls regelbundna möten från ”Capus Academy” som innehåller moduler relaterade till etik. Vi har ett mål att alla medarbetare i koncernen ska ha lika möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Miljömässigt och socialt ansvar

Det pågår ett löpande attitydarbete inom alla aspekter av miljö- och socialt ansvar på Capus. Det är en del av vår strategi och den dagliga driften av företaget. Vi har ett etablerad miljöstyrningssystem.

HR-gruppen

Capus ingår i HR-gruppen AS, en koncern där vi och Express Rekruttering är de centrala verksamhetsbolagen. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Styrelederskolen, samt en andel i Hodejegerne.

Ta gärna kontakt med oss!

På Capus satsar vi mycket på att hålla oss uppdaterade med utvecklingen på marknaden och arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av nätverk, kontakter och källor. Vi arbetar aktivt med att kartlägga relevanta branscher och verksamheter där potentiella kandidater finns.

Vi vill gärna höra från dig om du är en aktiv arbetssökande, bara söker möjligheter, eller är en befintlig eller potentiell kund.

+46 856 005 700 / kontakt@capus.se