Rekrytering

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln till en långsiktig konkurrenskraftig organisation. Våra rekryteringskonsulter hjälper dig att säkerställa organisationens kompetens så att du kan fortsätta leda utvecklingen in i framtiden.

Väl rustade för att lösa krävande rekryteringsuppgifter

Capus har en noggrant beprövad metodik och rekryteringsprocess, samt god branschkännedom och ett kandidatnätverk som säkerställer framgång i våra rekryteringar.

På Capus satsar vi mycket på att hålla oss uppdaterade på vad som händer på marknaden och arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av nätverk, kontakter och källor. Vi arbetar aktivt med relations- och nätverksbyggande, för att kartlägga aktuella branscher och verksamheter där potentiella kandidater finns. Vi är väl rustade för att lösa krävande rekryteringsuppgifter på ett kvalitativt sätt, oavsett hur marknaden ser ut. 

Kvalitetssäkrad rekrytering av chefer och specialister

Capus har gedigen erfarenhet av rekrytering till tjänster inom många olika kompetensområden. Vi sköter hela, eller delar av rekryteringsprocessen inom de flesta branscher med ett fokus på Energi, Industri, LifeScience/MedTech, IT, Bygg/Anläggning, Försäljning och HR.

Den kompetensmässiga bredden i organisationen innebär att vi har specialistkompetens inom alla verksamhetsområden med expert-team inom respektive kompetensområde. Genom vår expertis coachar, guidar och följer vi er genom hela processen från uppstart till tillsättning.

Din långsiktiga partner

Vi har gott om resurser för att vara en pålitlig och långsiktig partner. Vi på Capus tar aldrig uppdrag eller ingår ett avtal som vi inte har kapacitet att leverera till. Vi arbetar långsiktigt men hjälper givetvis även till vid enstaka, kortare uppdrag med fokus på att alltid följa våra interna och externa kvalitetskrav. För oss är det viktigt att ta hand om alla våra relationer och att hålla en hög professionell nivå i allt vi tar oss för.

Rekrytering, interim- och konsulttjänster till den offentliga sektorn

Vi har en djup förståelse för våra offentliga kunders behov, och känner till lagstiftning och regelverk mycket väl, både för anställningar och temporära behov. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Kontakta oss om rekrytering

Vill du ha hjälp eller har fler frågor om vilka vi är och vad vi gör? Kontakta oss gärna på telefon +46 856 005 700, eller gå in på vår kontaktsida så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss gärna

Thomas Lindquist

Founder/CEO

Henrik Myllenberg

Partner/Regional Manager