Din långsiktiga rekryteringspartner

Värdeskapande rekrytering

Vi levererar en kvalitetssäkrad och kompetensbaserad rekryteringsprocess, samt både konsult- och interimslösningar inom de branscher vi rekryterar till.

Läs mer om rekrytering
76

Konsulter

588

Tillsättningar under året

11230

Kandidatmöten under året