I dag har ABP en eiendomsportefølje på 1,5 millioner kvm utleid tomt og bygningsmasse, i tillegg til ferdig regulerte utviklingstomter på 1,3 millioner kvm. ABP har betydelige vekstambisjoner gjennom utvikling og ytterligere oppkjøp. Vil du bli med på reisen?

Om ABP

Asset Buyout Partners (ABP) er et industrielt eiendomsselskap med en fokusert investeringsstrategi rettet mot virksomhetskritisk eiendom og infrastruktur i energi- og maritime klynger. Selskapet eier og utvikler eiendom og infrastruktur på strategiske lokasjoner langs norskekysten, fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Eiendomsporteføljen består i dag av 110 eiendommer med en eiendomsverdi på rundt NOK 10 mrd.

Vil du bli bedre kjent med oss?

Nettside