OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge.  Vil du bli med på å utgjøre en forskjell for oss og våre kunder?

Litt om oss

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 502 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig.

På Fornebu skal OBOS som største grunneier bygge et bærekraftig, fremtidsrettet og levende samfunn. Vi har allerede bygget 2.700 boliger og skal de neste 20 årene bygge ytterligere 7.000 boliger i tillegg til 80.000 kvm næring og bygulv.

Vil du bli bedre kjent med oss?

Läs mer