Politiets sikkerhetstjeneste

Utvikling av fremtidsrettet teknologi er avgjørende for at PST skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Til det trenger vi dyktige teknologer med på laget!

Selv om vi håndterer de mest alvorlige truslene mot rikets sikkerhet er vi opptatt av å ha det bra (gøy) på jobb, og er stolte av å ha et godt arbeidsmiljø.

Sigurd
Full-stack utvikler

Vi jobber med et av Norges viktigste oppdrag, med noe av landets mest spennende data og vi er et satsningsområde internt i virksomheten.

Lasse
Backend utvikler

Dette gjør vi

Våre primære oppgaver og ansvar i PST er at vi skal forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør vi ved å bruke ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak, i tillegg til rådgivning.