Referentseksjonen

Seksjonen jobber med digitalisering av arbeidsprosessene internt i seksjonen og i Stortingets administrasjon som helhet. Referatene på stortinget.no kobles opp mot lyd og bilde. Talernes ord blir gjengitt og deretter grundig revidert, kvalitetssikret, korrekturlest og satt sammen før de blir satt på trykk.

Om Referentseksjonen

Seksjonen har ansvaret for å utarbeide og tilgjengeliggjøre referater fra blant annet plenumsmøtene i Stortinget i samsvar med Grunnlovens § 84. I tillegg sendes representanter fra seksjonen til å referere fra enkelte åpne og lukkede høringer, fra den utvidete utenriks- og forsvarskomité, Europautvalget og den årlige hovedsesjonen i Nordisk råd. Resultatet skal være et dokument som ivaretar og tilgjengeliggjør store øyeblikk i Norges historie.

Bli bedre kjent med oss!

Til nettside