Stortinget

Stortinget er en spennende virksomhet med et stadig mer komplekst og krevende trusselbilde. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling innenfor sikkerhetsområdet og forsterker satsningen vår ytterligere etter flere angrep mot våre løsninger det siste året. Derfor ser vi nå etter dyktige og allsidige medarbeidere til et dedikert team av høyt kompetent IT- og sikkerhetspersonell.

Om IT-avdelingen

IT-avdelingen har det helhetlige ansvaret for brukerstøtte, drift, vedlikehold, utvikling og sikkerhet for Stortingets IT-tjenester. Avdelingen består i dag av fem seksjoner:  IT-brukertjenester, IT-drift, IT-utvikling, IT-virksomhetsstøtte og IT-strategi og innovasjon.  Avdelingen er nylig forsterket med et IT-sikkerhetsteam bestående av 3 medarbeidere som samarbeider tett med de øvrige seksjoner for å løse IT-sikkerhetsoppgavene. De nye stillingene vil inngå i dette sikkerhetsteamet. Avdelingen består i dag av 55 medarbeidere fordelt på de ulike seksjonene innen IT.

Bli bedre kjent med oss!

Til nettside