Miljø- og samfunnsansvar

Det pågår et kontinuerlig holdningsarbeid innenfor alle sider ved miljø- og samfunnsansvar i Capus.

Samfunnsansvar

Vi har et bevisst forhold til vårt samfunnsansvar, og det er en del av vår strategi og daglige drift av selskapet. Hvert år deltar vi i eller leder ansettelsen av over 300 mennesker. Dette betyr noe for enkeltindividet, virksomheten og samfunnet. Ett av våre oppdrag er å sikre at dette skjer på riktig grunnlag. Vi jobber aktivt med holdningsarbeid og metodikk knyttet til diskriminering i våre tjenester. Alle våre tjenester utføres i tråd med gjeldende regelverk.

Hvert år støtter vi en organisasjon med formål å hjelpe andre. De siste årene har vi gitt et beløp til Kreftforeningen. Vi støtter også lokale idrettstalenter i startfasen av sin karriere.

Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn – et verktøy som bidrar til å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar

Over 8300 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Les gjerne vår klima- og miljørapport for 2021.