Är artificiell intelligens (AI) framtiden för rekrytering?

Kan artificiell intelligens (AI) göra anställningen mer effektiv och rättvis? Och är robotarna redo att ta över jobben som HR- och rekryteringsrådgivare?

  • Publiceringsdatum: 13.01.2023

Rekrytering är dyrt och tar tid. Att rekrytera fel kan få stora konsekvenser för både den som anställer och den som anställs.

Vissa rekryterar omedvetet personer som liknar dem själva, andra lyfter fram faktorer som inte är viktiga för arbetsprestationen. Artificiell intelligens – AI – kan bidra till att effektivisera och öka mångfalden och variationen i rekryteringsprocesserna, och undvika att urval görs utifrån icke-relevanta kriterier som ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Största nyttan vid volymrekryteringar

Artificiell intelligens är mest användbar för generiska jobbkategorier och massrekrytering, där flera hundra kandidater måste identifieras och ”screenas” genom en urvalsprocess. I många fall är detta kopplat till korta arbetsförhållanden där en snabb utbildningstid krävs och där omsättningen är hög. På en arbetsmarknad med många miljoner arbetare i samma språkgrupp är urval i sådana rekryteringsprocesser mycket resurskrävande och svårt.

Det är här AI – artificiell intelligens kombinerat med maskininlärning – verkligen kommer till sin rätt. Med nya verktyg kan verksamheter uppnå stora besparingar genom att effektivt bedöma och separera kandidater och på så sätt skapa ett bra kandidatflöde.

Betydande effektivitetsvinster redan idag

I Skandinavien finns generellt hög utbildningsnivå, hög specialiseringsgrad, långa avstånd och kandidaterna lägger stor vikt vid avståndet mellan sin arbetsplats och sin bostadsort. Här har verktygen för massrekrytering mindre värde.

Vid rekrytering av exempelvis teknologer, jurister och ingenjörer är det istället sökmotorer som kan kombinera artificiell intelligens och maskininlärning med rekryteringskonsultens mänskliga expertis som har störst värde. Med dessa verktyg kan rekryteringskonsulten filtrera och rangordna sökresultaten på ett sätt som vi inte ser att artificiell intelligens kan göra på egen hand idag.

På Capus har vi specialiserat oss på kompetensintensiv rekrytering. Vi har valt att inte arbeta med generiska tjänstekategorier med massrekrytering, där urvalet av kandidater är det viktigaste i rekryteringsprocessen. Vi ser fortfarande att vi med nya AI-baserade verktyg kan genomföra delar av rekryteringsprocessen mer effektivt än tidigare.

Från och med idag kan AI bistå i rekryteringsprocessen inom fyra huvudområden

1. Automatisering av rekrytering

Här hjälper artificiell intelligens till att effektivisera arbetskraft och tidskrävande processer som:

  • Kandidatsökning: Identifiera de bästa kandidaterna i olika databaser baserat på kvalifikationskrav
  • Urval: Granskning och rangordning av kandidater utifrån definierade kriterier
  • Planering: Genom chatbot och kalenderintegration arrangeras möten och intervjuer

Vissa av dessa lösningar är förmodligen mest lämpade för företag som kommer att anställa många eller få ett stort antal ansökningar om tjänster. Istället för att du måste gå igenom 300 CV:n manuellt, väljs de mest relevanta ut åt dig av AI-verktyget.

2. Personlig rekrytering

Personalisering kommer att göra vardagen enklare för både arbetssökande och rekryterare:

  • Arbetssökande/egna anställda: AI ger jobbrekommendationer anpassade efter profil, sökhistorik, liknande befattningar, liknande kandidatprofiler och bostadsort/arbetsort. I större företag kommer anställda att kunna få karriärtips och tips om jobbmöjligheter.
  • HR och chefer: Genom definierade kriterier som kompetens och erfarenhet identifieras nya talanger kontinuerligt samtidigt som kandidater i tidigare rekryteringsprocesser återupptäcks.

3. Datadriven kunskap

Genom artificiell intelligens kan datakvaliteten höjas vid rekrytering. Detta är ett viktigt förbättringsområde i dagens rekrytering. Genom ökad tillgång till och analys av data kan vi hitta den bästa matchningen snabbare. Samtidigt ska ökad data ge insikt i trender och öka förståelsen för vad som motiverar kandidater till olika befattningar, branscher och företag.

4. Rättvis rekrytering

Helst ska den bästa kandidaten alltid anställas, oavsett kön, läggning, etnisk bakgrund och funktionsförmåga. Ändå finns det fortfarande exempel i media på att högt kvalificerade kandidater inte kommer vidare i rekryteringsprocessen, då de har ”fel” ålder eller bakgrund.

Mångfald i arbetslivet är något vi fokuserar på i alla rekryteringsprocesser, men mångfalden kan sannolikt ökas ytterligare genom att artificiell intelligens genomför den första genomlysningen av kandidater utan förutfattade meningar.

Utmaningar med artificiell intelligens

Att introducera artificiell intelligens i rekryteringsprocessen är dock inte en piece of cake.

Om AI ska ge rimliga svar på våra frågor som rekryterare måste vi ha tillgång till tillräckligt med data. Samtidigt ska vi som rekryterare vara öppna och mottagliga för den nya tekniken. AI utmanar HR-professionen och etablerade sanningar, och kan uppfattas som ett hot av de som fruktar att ” robotar ” ska ta över våra jobb.

Dessutom är språket en unik nordisk utmaning. De största verktygen är för närvarande engelskspråkiga och passar bäst för kandidater som har CV:n på engelska.

Capus är övertygade om att vi just nu bara skrapar på ytan av den rikedom av möjligheter som framtida teknologi kommer att ge oss. Syftet är inte att göra HR-avdelningar övertaliga – utan att säkerställa att vi snabbt och effektivt hittar rätt kandidat till rätt tjänst. Vi vinner alla i längden. Capus kommer att fortsätta att utforska de möjligheter som AI och maskininlärning erbjuder.


Bjørn Gjølme

Bjørn Gjølme är VD för rekryteringsföretaget Capus AS i Norge, och en eftertraktad rådgivare för offentliga och privata företag. Han brinner för den tekniska utvecklingen som nu är på väg att skölja över rekryteringsbranschen.

Kontakt