Gränslös rekrytering

Det kan vara svårt nog att hitta rätt kandidat för en tjänst. Men vad gör man om tjänsten – eller alla kandidater – finns utomlands?

  • Publiceringsdatum: 22.05.2023

Många företag har verksamhet i fler än ett land. Eller har ett behov av kompetens de inte kan hitta inom sina egna gränser.

Att rekrytera internationellt kan vara en utmaning. Vad ska du göra om du behöver nya medarbetare?

Ödmjukhet och förståelse

Thomas Lundquist och Baard I. S. Tofting Løtvedt har båda rekryterat internationellt under flertalet år. Här ger de sina tips om vad du bör tänka på när du rekryterar till en tjänst som är placerad utanför dina egna gränser eller när kandidaterna ska hämtas från utlandet.

– Nyckeln till en framgångsrik internationell rekrytering är att vara ödmjuk till att kandidatmarknaderna kan vara väldigt olika, säger Thomas Lindquist, VD för Talentor Sverige.

– Det betyder att man måste känna till kulturen i företaget man rekryterar till väl – och man måste även förstå kulturen i landet man rekryterar till, säger partner Baard I. S. Tofting Løtvedt på Capus.

Lindquist och Løtvedt tror att det finns tre faktorer som säkerställer att en internationell rekrytering blir framgångsrik:

  1. Du ska ha djup kunskap om kunden och företagskulturen
  2. Du måste känna till den lokala kandidatmarknaden utan och innan
  3. Du måste ha god förståelse för kulturella skillnader mellan olika länder

En kundkontakt – flera kandidatmarknader

Både Capus och Talentor Sweden upplever att allt fler företag tar kontakt för att ta hjälp med att rekrytera över nationsgränserna.

– En av de viktigaste sakerna vi kan erbjuda kunderna är en kontaktperson, oavsett var i världen rekryteringen sker. Det gör rekryteringen så enkel och så lite resurskrävande som möjligt för kunden, säger Lindquist.

Kunden vet alltid vart de ska vända sig för att få uppdatering gällande status av rekryteringen.

– Samtidigt har de också en kontaktperson som kan verksamheten, som kan företagskulturen och som kan sälja in arbetsgivaren på ett bra sätt till de lokala kandidaterna. Vi lägger därför gott om tid i början av en kundrelation till att förstå den bakomliggande företagskulturen som kandidaterna måste passa in i. Det gör vi antingen genom ett introduktionsmöte med cheferna i företaget, eller i en mer omfattande kartläggning av deras företagskultur, säger Løtvedt.

Kunskap om den lokala kandidatmarknaden

Men det är ingen idé att sitta i Sverige eller Norge och hitta IT-experterna i Indien.

– Du måste ha lokalkännedom. De olika kandidatmarknaderna är så olika att det inte är någon idé att söka på LinkedIn och tro att man hittar rätt medarbetare, konstaterar Lindquist.

Capus och Talentor Sweden har tillgång till sådan lokal kunskap genom Talentor-nätverket, med partners i alla delar av världen.

– Vi rekommenderar alltid kunderna att det är den lokala partnern som genomför kandidatsökningen, och tar gärna den första kontakten med relevanta kandidater, säger Lindquist.

Detta ger också ytterligare en fördel – kunden får tillgång till den lokala partnerns kandidatdatabas. Detta ger omedelbar tillgång till de allra mest intressanta kandidaterna.

– På liknande sätt kan vi erbjuda internationella kunder tillgång till de bästa kandidaterna genom våra omfattande svenska och norska databaser, konstaterar Lindquist.

 Lätt att ta fel

När de rätta kandidaterna har identifierats är det dags att genomföra intervjuer. Det är lätt att kliva över gränsen här.

– Det är stora skillnader på vilken information man kan få fram och vad man kan fråga om i en intervju. Om man inte känner till de lokala integritetsbestämmelserna och andra regulatoriska frågor kan det verkligen gå fel, konstaterar Løtvedt.

Han påpekar att informationen man kan få fram i en rekryteringsprocess är väldigt strikt reglerad i USA, medan man i Kina kan fråga nästan vad som helst.

– Du behöver en rådgivare med lång internationell erfarenhet, som kan kundens verksamhet väl. På vissa marknader måste man ta hänsyn till att intervjun är en väldigt formell situation, där kandidater helst undviker att bli personliga. På andra marknader, som Sverige och Norge, är vi däremot väldigt öppna med integritet, säger Lindquist.

– Genom samarbete med lokala partners säkerställer vi en djup förståelse för lokala regulatoriska frågor – och partnerna har ofta dessa inbäddat i sina verktyg och rutiner, säger Løtvedt.

Skräm inte bort kandidaten

Om du inte känner till de kulturella skillnaderna riskerar du att skrämma bort kandidaterna – och att inte identifiera de bästa kandidaterna, eftersom du inte kan det ”sociala spelet” tillräckligt bra.

Folk pratar ofta om de nya tekniska verktygen som gör att du kan rekrytera över hela världen ”via Teams”. I vissa fall är detta sant. Men Løtvedt och Lindquist är tydliga med att det i de flesta fall är nödvändigt att träffa kandidaterna.

– Antingen tar vi kandidaten till kunden, eller så går vi till kandidaten för att göra de sista intervjuerna. Vid internationell rekrytering är det fysiska mötet ofta ännu viktigare än vid lokal rekrytering, eftersom vi behöver förstå om kandidaten passar kundens företagskultur på ett bra sätt, säger Lindquist.

Viktig hjälp

Om du vill få kandidaten över det sista hindret – så att personen faktiskt skriver på anställningsavtalet – så krävs det rådgivning.

– Här kan vi ge ovärderlig hjälp, även för internationella kunder som ska rekrytera till Norge och Sverige. Om de nyanställda måste flytta kan vi bistå med praktiska ärenden, till exempel råd om var de kan hitta bostad och var de kan hitta bra skolor och förskola. Det är råd som är ovärderliga för att få anställningsavtalet påskrivet, konstaterar Lindquist.

Kan vi hjälpa dig?

Ska du rekrytera internationellt – antingen för att du har verksamhet utomlands eller behöver ta in de bästa kandidaterna internationellt?

Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för dina rekryteringsbehov.


Thomas Lindquist
Thomas är VD för Talentor Sweden och har rekryterat på den internationella marknaden under många år. Han är en eftertraktad rådgivare för större företag som investerar internationellt.
Kontakt Thomas

Baard I. S. Tofting Løtvedt
Baard är delägare i Capus Norge, och har varit rekryteringspartner vid ett flertal internationella rekryteringar, och har även varit rådgivare och ledningsutvecklare för stora, internationella företag.
Kontakt Baard