Så slipper du felanställningar

En felaktig anställning är krävande för både arbetsgivare och arbetstagare och kan i värsta fall bli mycket dyr. Se våra råd om hur du undviker felrekryteringar här.

 • Publiceringsdatum: 29.11.2022

Du har utlyst tjänsten, valt ut kvalificerade kandidater, genomfört intervjuer och slutligen landat anställningen. Kontraktet är underskrivet, kandidaten är på plats och allt är i perfekt ordning. Eller?

Då och då upplever tyvärr både arbetsgivare och nyanställda att jobbet inte lever upp till förväntningarna. I vissa fall handlar det om att medarbetaren presterar dåligt, bidrar till konflikter och dålig arbetsmiljö, inte passar in i kulturen eller inte förhåller sig till ledningen. I andra fall känner kandidaten att de har tackat ja till något helt annat än vad jobbet visar sig vara.

Vad kan göras för att det inte ska hända igen? Här är fyra råd.

1. Förbered en jobbanalys

Innan du påbörjar rekryteringsprocessen bör du förbereda en jobbanalys. Analysen lägger grunden för rekryteringsprocessen och hjälper både arbetsgivare och kandidaten att få en korrekt bild på tjänsten. Arbetsanalysen ska innehålla:

 • Syftet med tjänsten. Vad är syftet med tjänsten, vilka problem ska lösas och vilka behov ska tjänsten täcka?
 • Konkreta uppgifter. Vad och hur ska uppgifterna utföras? Vilket fackligt område omfattar tjänsten?
 • Kompetenskrav och befattningsnivå. Vilken utbildning, arbetslivserfarenhet och kvalifikationer krävs i tjänsten? På vilken nivå i organisationen är positionen placerad?
 • Urvalsmetoder. Hur kommer ni att säkerställa bästa möjliga objektiva bedömning av kandidaten? Strukturerade intervjuer tillsammans med tester och/eller case är ofta en bra kombination.

2. Ge en heltäckande bild av rollen och arbetsplatsen

Att tacka ja till ett jobb som visar sig vara något annat än vad man tänkt sig är en dålig utgångspunkt och särskilt krävande för den nyanställde. Huvudansvaret för att förhindra att detta sker ligger på arbetsgivaren. Tumregeln är att alltid ge en korrekt bild av rollen och arbetsplatsen tidigt i processen. I samtal med potentiella kandidater bör det därför vara tydligt:

 • Vad förväntas av kandidaten och varför?
 • Vilka utmaningar bör du vara medveten om?
 • Vilken typ av miljö kommer du att arbeta i?
 • Vilket mandat har du för att fatta beslut?

Ett tydligt klargörande av förväntningarna från start bidrar till att:

 • Arbetsgivaren bättre identifierar vem som har den erfarenhet och motivation som behövs för rollen
 • Den arbetssökande får bästa möjliga beslutsunderlag för att kunna bedöma om detta är något de är intresserade av och motiverade för

3. Säkerställ en bra onboarding

Ett vanligt misstag många gör är att lämna den nyanställde till stor del till sig själv. Det kan i sin tur resultera i att den nyanställde inte tar tag i arbetsuppgifterna tillräckligt eller känner sig utanför. För att undvika att detta inträffar bör man se till att den nyanställde får tillräcklig utbildning och insikt i arbetet och arbetsplatsen.

Se därför till att förbereda en rutin för vad medarbetaren ska behöva gå igenom och lära sig de första veckorna/månaderna på ett nytt jobb. Säkerställ även en bra onboardingprocess med tydliga ansvarsområden, mål och förväntningar, eftersom den nyanställde snabbare kommer in i arbetet. Ofta är det också klokt att anvisa en sponsor som får ett särskilt ansvar för den nyanställde.

4. Utvärdera rekryteringsprocessen

En bra utvärdering av rekryteringsprocessen ger en bättre förståelse för varför en anställning går fel. Felanställning beror ofta på svagheter både hos rekryteringschefen och i rekryteringsprocessen. Här är några möjliga orsaker som antingen ensamma eller i kombination kan ha bidragit till ett oönskat slutresultat:

 • Rekryteringschefen har ingen eller liten utbildning/erfarenhet inom HR och rekrytering
 • Det har saknats stöd och uppföljning från HR-avdelningen, alternativt har företaget ingen egen HR-avdelning
 • Ingen bakgrund, referens eller relevanta checkar har utförts
 • Det har inte klargjorts några tydliga förväntningar i intervjuerna
 • Kandidaten har inte testats och bedömts utifrån ett case, som till exempel handlar om kandidatens förståelse för verksamheten, reflektioner kring ett givet problem eller kandidatens metod att lösa en given uppgift

Behöver du hjälp i nästa rekryteringsprocess?

Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet från både offentlig och privat sektor. Hör av dig för ett icke-bindande samtal om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering.


Jonas Rambæk
Jonas är partner i Capus och rekryterar huvudsakliga chefer och specialister inom IT-branschen, både för offentliga och privata verksamheter.
Kontakt