Talentor Sweden blir Capus

Rekryteringsföretaget Talentor Sweden byter namn och blir Capus AB. – Vi ska fortsätta leverera de högkvalitativa rekryteringstjänster som vi alltid har gjort, säger VD Thomas Lindquist i Capus AB.

  • Publiceringsdatum: 04.09.2023

Capus AS har övertagit majoritetsägandet i Talentor Sweden AB. Bolaget byter nu namn till Capus AB.  Samtidigt har Thomas Lindquist, som grundat Talentor Sweden och som blir VD för Capus AB, gått in på ägarsidan i Capus AS.

– Det här är en naturlig vidareutveckling av samarbetet mellan de två företagen, och kommer att hjälpa oss att ytterligare stärka leveranserna till våra kunder, säger Lindquist.

Förutspår ytterligare tillväxt

Capus är en av Norges största rekryteringsföretag, med ungefär lika stor andel av rekryteringen till privata och offentliga företag. I Sverige är kunderna främst privata företag, inom industri, energi, IT/tech och life science.

– Nya, integrerade Capus kan erbjuda assistans vid rekrytering i hela Norge och Sverige i större utsträckning än tidigare Många av våra stora kunder har verksamhet i båda länderna och vi kan nu stötta dem ännu bättre i deras rekryteringsarbete, säger Lindquist.

Capus har ett strategiskt mål att växa ytterligare, särskilt inom branscher som säkerhet och krisberedskap, samt IT och teknik.

– Det är områden som vi redan är starka inom, men som vi ser blir alltmer centrala i rekryteringen, bland annat till följd av det nya säkerhetsläget och Sveriges kommande medlemskap i Nato, säger Bjørn Gjølme, som är VD i den norska verksamheten.

Fortsatt samarbete över gränserna

Även om varumärket Talentor Sweden blir Capus, fortsätter det nära samarbetet med det internationella Talentor-nätverket.

– Vi rekryterar redan idag till ett antal internationella tjänster och Talentor-nätverket är viktigt för att fortsätta kunna leverera bästa möjliga resultat i uppdrag utanför Norge och Sverige. Dessutom är nätverket viktigt ur ett professionelt och inspirationsmässigt perspektiv for att utvecklas i våra rekryteringsprocesser, säger Lindquist.

 

För mer information, kontakata: