Tips inför anställningsintervjun

Du kanske befinner dig i en jobbprocess just nu eller så vill du byta arbete, i båda fallen kommer du att hamna i den situationen att du får frågor på en anställningsintervju. Vad ska man förbereda sig på inför ett sådant möte?

  • Publiceringsdatum: 27.01.2023

Förberedelser

Inför en anställningsintervju bör du förbereda dig. Du bör veta vad som står i ditt CV och kunna förklara det och eventuella ”luckor” i CV:t. Det är viktigt för den som genomför intervjun att få fram dina egenskaper för att vara säker på att du är rätt kandidat för tjänsten, men det är också viktigt för dig att veta att tjänsten uppfyller dina önskemål och krav.

Vad kommer du att få frågan?

För att svara på just det frågade vi partnern Baard I. S. Tofting Løtvedt på Capus om hur han ställer frågor i mötet med kandidaterna för att få bästa möjliga utgångspunkt för att välja rätt person till tjänsten.

Den som genomför intervjun bör undvika hypotetiska frågor till kandidaten, anser Baard. Att ställa öppna frågor kommer att få kandidaten att beskriva tidigare erfarenhet. Det är då som intervjuaren får ett bra underlag för att bedöma kandidaten. Tredjepartsbedömningar bör också undvikas i en intervju. Baard använder snarare intervjun för att få kandidaten att beskriva hur de samarbetar med andra.

Ämnen under intervjun kan vara allt från tidigare arbetsrelationer, luckor i CV:t eller personliga egenskaper.

Baard har följande specifika frågor som du kan förbereda dig på:

  • Vilken tycker du är din mest relevanta erfarenhet för jobbet du söker?
  • Vilka förväntningar hade du på jobbet du är i nu? Har dessa uppfyllts?
  • Berätta om en uppgift eller ett projekt som du tyckte var särskilt roligt att arbeta med. Vem arbetade du med i uppdraget och hur skulle du beskriva ditt bidrag till samarbetet?
  • Berätta om en gång du var stressad på jobbet och hur du hanterade det?
  • Berätta för oss om en uppgift du har arbetat med som verkligen gav dig en känsla av prestation.
  • Berätta om ett mål du har satt upp för dig själv och som du har lyckats uppnå. Beskriv processen och känslan av framgång.
  • Kan du berätta om en miljö där du trivdes och som fick dig att växa?

Tips för en anställningsintervju!

Om den som genomför intervjun frågar dig om graviditet, läggning, politisk ställning, religion eller om du är facklig medlem ska du svara att det inte har någon relevans för tjänsten du har sökt. Sådan information är endast relevant för ett litet antal tjänster, och därför inte heller laglig att begära.

Var alltid väl förberedd, så att du inte känner dig grillad när du lämnar intervjun. Har en förklaring till eventuella luckor i CV:t. Titta på kraven för tjänsten. Om det står att man måste samarbeta bra med andra kan man förbereda exempel på situationer där man lyckats med ett gott samarbete. Om det står att du måste vara strukturerad kan du förbereda exempel på hur du strukturerar dina uppgifter idag. Gör du det med alla krav i platsannonsen så är du väl förberedd inför intervjun.

Känn dig själv, var öppen och ärlig, visa intresse och ta gärna med lappar med frågor du har.

Kom ihåg! Positionen måste både passa dig och du måste passa positionen.

Kontakta mig gärna om du ser några spännande tjänster vi har ute eller vill byta arbete.


Baard I. Storsveen Tofting Løtvedt

Baard kan snabbt sätta sig in i och anpassa sig till nya uppdrag. När du träffar Baard kommer du att uppleva en analytisk och trygg rådgivare, med god kommunikationsförmåga. Baard är en strategisk partner, som ser all anställning i ett framtidsorienterat perspektiv.

Kontakt