Vilket värde har tester och hur används de vid rekrytering?

Begreppet testning är något de flesta har en relation till, oavsett om det är i skolan, idrotten eller på arbetsplatsen. Vi testar för att bedöma färdigheter eller personlighetsdrag. Men har du också tänkt på att tester också kan användas för att kvalitetssäkra att en kandidat passar in i en tjänst? Eller ge den arbetssökande en indikation om tjänsten är rätt för dem? Testning är därför användbart för både kandidaten och arbetsgivaren.

  • Publiceringsdatum: 10.02.2023

Tester gör rekryteringsprocesserna mer objektiva, både för arbetsgivare och kandidat

Arne H. Underdal-Loktu

En av fördelarna med användning av tester är att alla kandidater ur ett objektivt perspektiv sett, har lika chans att bli korrekt bedömd. Arbetsgivare får därmed ett bättre beslutsunderlag i anställningsprocessen.

Tester i en rekryteringsprocess, vad är viktigt att tänka på?

Vi skiljer på:

  • personlighetstest , som används som ett samtalsverktyg
  • lämplighetstest , vilket kan vara en bra indikator på produktivitet

Vi använder AON som leverantörer av testverktyg. Testerna är DNV-certifierade och samtliga av våra rådgivare är auktoriserade att använda verktygen.

I en rekryteringsprocess rekommenderar vi att du genomför lämplighetsprov så tidigt som möjligt för att peka ut de mest relevanta kandidaterna inom ett specifikt område. Senare i processen gör vi gärna ett personlighetstest. Detta test visar hur man använder kompetensen mot relevanta områden för tjänsten.

”Det är viktigt att kandidaterna har gott om tid att genomföra proven. Vi ger gärna råd till kandidater om hur de ska förbereda sig inför provet på bästa sätt. Detta för att säkerställa att både arbetsgivare och kandidater får bästa möjliga nytta av svaren” – Terese Landsrød Vildalen

Testning kan ge ett antal fördelar i rekryteringsprocessen, inklusive:

  • Förbättrad noggrannhet: Testning kan hjälpa arbetsgivare att fatta mer exakta och informerade beslut om vilka kandidater som är bäst kvalificerade för rollen. Detta kan ge en bättre matchning mellan arbetsgivare och nyanställd – och ökad medarbetarnöjdhet.
  • Ökad mångfald: Testning kan bidra till att öka mångfalden i rekryteringen, eftersom det gör det möjligt för arbetsgivare att fatta beslut utifrån objektiva kriterier snarare än subjektiva intryck. Det bidrar till mångfald och inkludering i rekryteringen.
  • Ökad produktivitet : Testning kan hjälpa arbetsgivare att identifiera de kandidater som kommer att lyckas och vara mest produktiva i sina roller.

Även om testning kan vara ett värdefullt verktyg i rekryteringsprocessen, är det viktigt att använda testerna på ett rättvist och objektivt sätt, och att ta hänsyn till andra faktorer, såsom en kandidats erfarenhet och passform med företagskulturen, när man bestämmer vem man ska anställa.

Varför är det viktigt med bra tester?

Våra konsulter är certifierade i olika verktyg för användning vid rekrytering, miljömätning och teamanalyser. Testerna är godkända och certifierade av DNV. Sedan 2004 har vi haft Aon (tidigare Cut -e) som vår huvudleverantör av personlighetsanalyser och färdighets-/förmågastester. Aon är världsledande inom utveckling och leverans av onlinetester och frågeformulär för användning vid rekrytering, urval och utveckling av medarbetare och chefer.

Det finns många olika typer av tester som kan användas vid rekrytering, bland annat lämplighetstest, personlighetstest och färdighetstest. Lämplighetstester är utformade för att bedöma en kandidats potential att lära sig nya färdigheter, medan personlighetstest används för att utvärdera en kandidats personlighetsdrag och hur väl de kan passa in i företagets kultur. Färdighetstester, å andra sidan, används för att bedöma en kandidats specifika färdigheter och förmågor, såsom deras färdigheter i en viss programvara eller deras kunskaper om ett visst ämne.

En av de viktigaste sakerna efter att en kandidat har gjort ett test är att återkoppla och diskutera testet med kandidaten, innan man granskar det med kunden. Detta innebär att våra uppdragsgivare kan använda testerna i den samlade bedömningen av kandidaten och ta reda på om den personen är rätt person för tjänsten, och det hjälper också kandidaterna att förstå och känna om det är en tjänst och en arbetsplats där de kommer att trivas. Vi diskuterar ofta testresultaten med referenser utan att lämna ut för mycket information, för att ta reda på om dessa stämmer överens med hur referensen känner kandidaten.

Slutligen – ingen förväntar sig maximala poäng på proven. Vi vill försäkra oss om att kandidaterna presterar tillräckligt bra i förhållande till relevanta kriterier. På så sätt kan vi säkerställa att den bästa kandidaten får tjänsten och att arbetsgivaren är nöjd med sin medarbetare.

Vill du höra mer om testning och hur vi rekommenderar detta i en rekryteringsprocess? Rådfråga:


Arne H. Underdal- Loktu

Arnes gedigna professionella insikt och effektiva rekryteringsprocesser säkerställer framgångsrika rekryteringar. När du träffar Arne möter du en mycket lösningsorienterad och analytisk rådgivare. Våra kunder beskriver honom som kunnig och engagerad.

Kontakt

Terese Landsrød Vildalen

Terese är forsknings- och analysrådgivare på Capus. Här arbetar hon och teamet för att hitta de bästa kandidaterna till chefspositioner och specialisttjänster för såväl offentlig sektor som privat näringsliv inom olika branscher.

Kontakt