Advokater och jurister

Juridisk kompetens är både komplex och föränderlig. Det finns ständigt en hög efterfrågan på specialistkompetens då det inom såväl näringslivet- som inom den offentliga sektorn, finns ett stort behov av att lösa juridiska konflikter och tvister.

Läs mer

Kontakta oss

Mio Emanuelsson

Managing Partner & Global Director Executive search

Henrik Myllenberg

Partner/Regional Sales Manager

Thomas Lindquist

Founder/CEO

Bli kontaktad av Capus

En konsult kommer att kontakta dig inom 48 timmar.