Compliance

I en värld där företagens efterlevnad av regler och riktlinjer är central, är därmed också kompetensen inom compliance avgörande. Denna kompetens spelar en nyckelroll i verksamheten genom att säkerställa att organisationen följer de lagar, normer och branschkrav som ställs för respektive verksamhet och bransch. Compliance och riskhantering är dynamiska områden som kontinuerligt utvecklas och följer marknadens svängningar.

Läs mer

Kontakta oss

Thomas Lindquist

Founder/CEO

Kristina Peltola

Recruitment Consultant

Våra tjänster

Bli kontaktad av Capus

En konsult kommer att kontakta dig inom 48 timmar.